push-to-call 1

Какво представлява професионалното химическо почистване?

Процесът на химическо чистене – повече информация

Тази всеобхватна услуга излиза извън класическото химическо чистене – петната се локализират ръчно от експерти и се третират допълнително, дрехите се пресоват и пакетират за доставка.

Грижливото обслужване на Вашите дрехи с професионално химическо чистене може да удължи живота им и да запази външния им вид безупречен!

Процесът на химическо чистене – Етапи на технологичния процес

Могат да се разграничат пет основни етапа на процеса:

– приемане на дрехите;

– сортиране;

– предварително отстраняване на петна;

– машинно почистване;

довършителни операции, които включват последващо отстраняване на петна, гладене и опаковане.

За кожени и велурени изделия, довършителните операции могат да включват тониране и нанасяне (възстановяване) на филмови покрития.

Прием на дрехите

Приемът е един от най-важните етапи на технологичния процес, който определя вида на продукта, неговите дефекти, замърсяване и технологията на обработка.

Сортиране на продукти

Предварително отстраняване на петна

Този етап е насочен към третиране на най-замърсените места по дрехите.  За отстраняването им се използват почистващи препарати в комбинация с разтворители. Почистването се извършва на специални маси за почистване на място с локално осветление, имащи работна повърхност с изпускателен капак и пистолети за подаване на сгъстен въздух и пара – така, че мощният въздушен поток в комбинация с вода, почистващи препарати и разтворител, да премахне петното.

Машинно химическо чистене

Използва се способността на разтворителите да изтеглят примеси, съдържащи се във влакната и да ги разтварят. Всички машини за химическо чистене, използвани днес, работят в затворен цикъл. Перхлоретиленът, изразходван в резервоара и абсорбиращ примесите от дрехите, се изпраща през филтри (където се задържат големи частици примеси) до дестилатора за извършване на дестилация.

Съвременните машини за химическо чистене са оборудвани със специално устройство, което абсорбира парите на разтворителя, образувани по време на сушенето, като по този начин осигурява тяхното пълно отстраняване от дрехите и от барабана за химическо чистене. По този начин технологията за химическо чистене има висока степен на екологичност и е безопасна за здравето на клиентите на фирми за химическо чистене и на служителите.

Довършителни операции

Основната операция за довършителни работи е гладенето – използват се маси за гладене, преси и манекени. Гладенето на маса за гладене с отработени газове се извършва с помощта на ютии с подаване на пара, произведени от интегриран парогенератор.

След приключване на гладенето, дрехите преминават етапа на окончателен контрол на качеството, пакетират се и са готови за доставка. В някои случаи, поради специфичното замърсяване на дрехите или състоянието на влакната на различни етапи от процеса, се извършва рафиниране (повторна обработка в среда с разтворител).