push-to-call 1

Какво представлява химическото чистене?

Химическото почистване

Химическото чистене използва безопасни химикали за премахване на петна и мръсотии от тъканите. От английски, ” dry cleaning ” означава сухо почистване, именно защото препаратите почти не съдържат вода и не проникват в тъканите. Този тип сухо почистване е най-безопасният метод за третиране на замърсени дрехи.

Повечето естествени тъкани, като вълна и коприна, е много вероятно да се свият при нормално пране. Това налага използване на химическо чистене. Някои видове памук и синтетични материали е важно да се обработват без вода, за да не се деформират.

Що за процес е това?

Химическото почистване е физико-химичен процес на почистване на дрехи и домашен текстил.

Основната цел на химическото чистене е да премахне замърсявания и петна, които не подлежат на измиване и изпиране.

Най-често срещано е химическото почистване с перхлоретилен.

Като алтернатива се използва акваочистител, където вместо разтворител се използват вода и детергенти – повърхностно активни вещества. В допълнение към разтворителите, в химическото чистене участват и други химически материали – измиващи и омазняващи, за почистване и отстраняване на петна.

Изборът на химически материали зависи от използваната технология (перхлоретилен, въглеводородни разтворители или акваочистител) и от обработваната гама продукти (кожа, велур, текстил и др.).