push-to-call

Как възниква химическото чистене?

Една история разказва случка от далечната 1825 г., когато във фабрика в Парижко предградие, един работник по невнимание разлял течността на една газова лампа. Съдържанието се изсипало върху масата и попаднало върху дрехата му, която била силно зацапана. За негово учудване, след като запалимата течност от лампата изсъхнала от работното му облекло, всички мръсотии и петна ги нямало…

След Първата световна война, учените разработили хлорирани въглеводороди, които не били запалими и не представлявали заплаха при използването им. Така химическото чистене започнало да става популярно и сред домакинствата. В наши дни широко се използват модерни препарати като тетрахлоретилен и неговите производни. Новите препарати за химическото чистене отговарят на всички световни изисквания за безопасност.